Wat doen middelbare scholen met de Cito-score?

cito-score voortgezet onderwijs
Er is altijd veel te doen over de Cito-score, oftewel de uitslag van de Cito-toets. Ouders zijn bang dat hun kinderen verkeerd worden geplaatst op het voortgezet onderwijs en vinden de invloed van basisscholen te groot. Hoe zit dat nu precies?

De Cito-score

De score van de Cito-toets die leerlingen in groep 8 hebben gemaakt speelt een grote rol bij het bepalen van het type vervolgonderwijs. Basisscholen spelen bij dat advies een grote rol. Over het algemeen kan het volgende tijdspad worden aangehouden als het gaat om de Cito-toets:

  • voorjaar groep 7: de Entreetoets wordt gemaakt
  • februari groep 8: de Cito-toets wordt (op twee niveaus) gemaakt
  • maart groep 8: er wordt een advies gevormd en gedeeld met ouders
  • maart groep 8: ouders gaan op zoek naar een middelbare school
  • april groep 8: basisscholen geven advies door aan de middelbare school
  • mei/ juni groep 8: een leerling wordt op de middelbare school geplaatst


Invloed basisschool

De middelbare school gebruikt de Cito-score om de leerling in te schalen. Sinds een paar jaar zijn de richtlijnen daarvoor per regio aangescherpt. Op school A wordt een leerling doorgaans niet eerder in een havo-klas geplaatst dan op school B. Omdat middelbare scholen echter geen kennis hebben van de nieuwe leerlingen weegt de indruk die basisscholen hebben voor hen zwaar. Er zijn veel middelbare scholen die hun docenten naar basisscholen sturen om met de leerkracht van groep 8 te overleggen. Per leerling worden scores dan doorgenomen en het uiteindelijke niveau bepaald. Dit wordt ‘de overdracht’ genoemd.

Meningsverschil

Het kan zijn dat scholen een meningsverschil hebben over een leerling. Hier is geen passende oplossing voor. De ene keer luistert de middelbare school naar de leerkracht. De andere keer doen zij hun eigen zin en plaatsen zij de leerling op het niveau van de Cito-score. Dit is per middelbare school verschillend.

Overleg met uw leerkracht

Heeft u twijfels over de plaatsing in het voortgezet onderwijs en de invloed van de Cito-toets die uw kind gemaakt heeft? Ga dan vooral in overleg met uw leerkracht of met de directeur van de basisschool. Zij kunnen u begeleiden bij het zetten van de juiste stappen. Op veel scholen worden ook ouderavonden georganiseerd over de Cito-toets en het voortgezet onderwijs. Zo worden ouders goed voorbereid op hun kind in het voortgezet onderwijs. Als ouder van een leerling in groep 8 kunt u ook de open dagen op middelbare scholen afgaan. Zo krijgt u een eerlijk en goed beeld van wat een school te bieden heeft.

Samenvatting


Scholen werken doorgaans samen om het niveau van een leerling te bepalen. Er vindt overleg plaats en de invloed van de basisschool is daarbij erg groot. Zij kennen een leerling immers al jaren. Als u met vragen zit kunt u het beste langsgaan bij de leerkracht. Deze kan u verder helpen met uw persoonlijke vragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten