Waarom zijn er twee varianten Cito-toets?

cito-toets basis en cito-toets niveau
De Cito-toets wordt sinds 2013 in twee varianten gegeven, namelijk de basistoets en de niveautoets. Waarom is hiervoor gekozen en wat zijn de verschillen? Handig om te weten welke toets uw leerling maakt.

Twee verschillende toetsen

Om een advies voor het voortgezet onderwijs beter te kunnen onderbouwen is ervoor gekozen om twee toetsen af te nemen. De basistoets en de niveautoets. In principe bevatten deze toetsen dezelfde taken, maar sommige opgaven zijn verschillend. Dit allemaal om tegemoet te komen aan het huidige niveau van de leerling.

Basistoets

De basistoets is de ‘normale’ Cito-toets, zoals hij altijd is geweest. Van deze leerling vermoedt de school dat ze uit zullen stromen op vmbo-tl of hoger. Leerlingen van dat gemiddelde niveau maken de basistoets.

Niveautoets

Het kan zijn dat scholen vermoeden dat leerlingen uit zullen stromen op een niveau lager dan vmbo-tl, zoals vmbo-kb of vmbo-bb. In dat geval wordt de niveautoets aangeboden. Die toets stelt de vragen net iets anders dan de basistoets, waardoor het niveau van de kinderen geen verschil mag maken.

Maakt dit uit voor de uitslag?

Een veelgestelde vraag is de volgende: ‘Als mijn kind de niveautoets maakt, kan hij dan niet meer naar vmbo-tl?’ Het antwoord op die vraag is simpel: de toets die uw kind maakt zegt niets over het uiteindelijke niveau. Het zou in theorie mogelijk zijn dat een leerling die de niveautoets maakt toch een vwo-advies krijgt. De toets die de leerkracht kiest voor uw kind pint uw kind nergens aan vast. Dat zou ook niet eerlijk zijn, want de uitslagvan de Cito-toets is bepalend voor het niveau en niet de toets zelf.

Voordelen van deze twee toetsen

Hoewel veel ouders zich zorgen maken als ze horen dat hun kind de niveautoets gaan maken, zijn er veel voordelen aan deze twee toetsen:
  • de niveautoets is op lager niveau geschreven, waardoor kinderen minder moeite hebben met het begrijpen van de opgave;
  • daardoor zullen kinderen minder snel in de stress schieten en de toets beter maken;
  • de niveautoets kan zorgen dat kinderen die faalangst hebben de Cito-toets uiteindelijk beter maken.


Oefenen voor de Cito-toets


Als u van plan bent te oefenen voor de Cito-toets, maakt het niet uit of uw kind de basis- dan wel de niveautoets maakt. Het is niet zo dat voor de niveautoets anders geoefend zou moeten worden dan voor de basistoets. Het meeste oefenmateriaal voor de Cito oefenen is op basisniveau. Daarmee bereidt u uw kind dus voor op een moeilijkere toets dan hij of zij daadwerkelijk krijgt met de niveautoets.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten