Mijn kind heeft laag gescoord. Kan hij dan nog naar een hoger niveau?

cito toets laag gescoord
Een veelvoorkomend probleem is dat van een leerling die te laag scoort voor een bepaald milieu. Bijvoorbeeld een leerling die graag naar de havo wil, maar slechts 533 scoort. Kan dit kind dan alsnog naar de havo?

Citos-score is momentopname

De Cito-score is het gevolg van de Cito-toets en daarmee een momentopname. Een belangrijke momentopname, want de Cito-score kan als definitief worden beschouwd. Het kan dus voorkomen dat een kind dat net één punt lager scoort dan het vereiste aantal punten voor een niveau, daar niet wordt toegelaten. Dat wordt door de middelbare school besloten. Sterker nog: veel scholen delen hun klassen in op niveaus. Dus de hoogste scores zijn zeker van een plekje in een bepaalde klas en de lagere scores zijn dat niet. Hierover is momenteel veel discussie, maar het is wel de huidige gang van zaken.

Uitzonderingen

Een uitzondering kan plaatsvinden als verder gekeken wordt dan de Cito-score. Basisscholen doen dat vaak al als zij een uitslag niet vinden passen bij een leerling. Stel een leerling scoort 533 op een Cito-toets, maar wel een hoger percentiel op de Entreetoets en laat ook een goede score zien in het LVS, dan is er de kans dat de leerling alsnog hoger wordt ingedeeld. Het kan zijn dat daarvoor wel uitgeweken wordt naar een andere middelbare school, maar dat hoeft niet. Dat ligt aan de  eisen die de betreffende middelbare school stelt.

Werkhouding

Een ander belangrijk punt waarnaar gekeken wordt bij onduidelijkheid is de werkhouding van de leerling. Zien onderwijsprofessionals de leerling als een havo-leerling of niet? Uiteraard moet dit goed onderbouwd kunnen worden met voorbeelden uit de praktijk en cijfers die eerder zijn behaald.

De natuurlijke weg

Het kan ook zijn dat uw kind er nog niet klaar voor is om een bepaald niveau aan te gaan. Leerkrachten kunnen dan besluiten om mee te gaan met de Cito-score en uw kind lager in te laten stromen. Zij zullen dan de natuurlijke weg moeten vinden. Dat betekent dat een leerling die instroomt in vmbo-tl in een klas met leerlingen van vmbo-tl en havo terecht komt. Zo kan het kind naar verloop van tijd doorstromen naar havo. Op die manier is de druk aan het begin minder groot en kan uw kind rustig wennen aan de middelbare school.

U als ouder


Heeft u als ouder nog invloed op het uiteindelijke niveau van uw kind? In principe niet. Basisscholen geven een advies uit en middelbare scholen handelen daarnaar. Zij zullen niet snel naar u luisteren, daar zij geen idee hebben wie uw kind is en hoe hij of zij scoort. Zij vertrouwen dus voornamelijk op het beeld van de basisschool, die al acht jaar ervaring met uw kind heeft. Wanneer u het er niet mee eens bent dat uw kind op een ander niveau geplaatst wordt dan u had verwacht, of een ander advies krijgt, kunt u het beste rustig met de leerkrachten rond de tafel. Leg uw probleem voor en vraag wat de mogelijkheden zijn. De leerkrachten zullen begrijpen dat u het beste wil voor u kind.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten