Is de Cito-toets oefenen aan te raden?

is de cito-toets oefenen aan te raden
Wie zoekt op de Cito-toets komt ongetwijfeld de discussie tegen: is oefenen nu wel of niet verstandig? Er zijn zowel voor- als tegenstanders van het oefenen van de Cito-toets. In dit artikel zetten we die voors en tegens op een rijtje.

Tegenstanders

De Cito-toets is een toets die belangrijk is het voor het niveau van je kind. Maar oefenen voor die toets gaat tegenstanders te ver. Ze vinden het slecht van ouders als ze kinderen wel laten oefenen en ze vinden dat kinderen kind moeten zijn. Tegenstanders vinden ook dat het oefenen van de Cito-toets een vertekend beeld kan geven. Uiteindelijk zal een kind dan terechtkomen op een niveau dat eigenlijk te hoog is en weer zal leiden tot frustratie. Iets dat voorkomen moet worden.

Voorstanders

Er zijn ook voorstanders van de Cito-toets oefenen. Zij zien vooral voordelen, in de zin van ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. De Cito-toets oefenen kan zeker zin hebben, vinden zij, want zo leren de kinderen de toets beter kennen en kunnen ze de belangrijkste vaardigheden – die mogelijk alweer wat zijn weggezakt – terughalen. Oefenen van de Cito-toets hoeft helemaal niet in een zakelijke of schoolse setting, maar kan ook spelenderwijs gebeuren. Voorstanders vinden het ook niet erg om de Cito-toets te oefenen, omdat later ook veel getoetst zal worden. Denk aan de schriftelijke overhoringen die in de brugklas al beginnen en de tentamens en examens waar leerlingen vervolgens mee worden geconfronteerd.

Cito oefenen

Wat dat betreft kunnen we stellen dat het oefenen van de Cito-toets overwegend veel voordelen heeft, zoals:

  • Kinderen die de Cito oefenen ervaren alvast hoe de toets werkt en zullen niet ‘schrikken’ en dichtklappen als de Cito-toets eenmaal wordt afgenomen;
  • Kinderen die de Cito oefenen herhalen de belangrijkste vaardigheden van acht jaar basisschool nog eens;
  • De Cito-toets oefenen hoeft helemaal geen kille en koude bedoeling te zijn, maar kan ook op een leuke en leerzame wijze worden aangepakt.

Samenvatting


Er heerst verdeeldheid over het al dan niet oefenen van de Cito-toets voor leerlingen in groep 8. Over het algemeen zijn er meer voordelen dan nadelen te vinden om de Cito-toets te oefenen. Een belangrijk voordeel is dat de ‘beruchte Cito-toets’ een stuk minder berucht wordt als deze wordt geoefend. Immers, kinderen weten wat er van ze verwacht wordt en wat ze kunnen verwachten op de toets. Bijkomend feit is dat kinderen die de Cito-toets geoefend hebben doorgaans veel beter scoren dan kinderen die dat niet deden, vanwege het feit dat ze minder gestrest en minder onzeker zijn. Kinderen die geoefend hebben zullen eerder op niveau scoren dan kinderen die dat niet hebben gedaan.

1 opmerking: