Hoe kan de Cito-toets worden herkanst?

cito-toets herkansen
De Cito-toets in groep 8 is een belangrijk meetmoment. De Cito-toets wordt op veel meer scholen verplicht gesteld. Op de Cito-score worden namelijk het advies en de plaatsing in het voortgezet onderwijs gebaseerd. Maar wat nu als de Cito-toets niet gemaakt wordt? Of als de uitslag erg slecht is? Is er dan een herkansing mogelijk?

Afname Cito-toets

De Cito-toets wordt afgenomen op vaste momenten. Dit zijn drie ochtenden in de week. Door heel Nederland worden dan op hetzelfde tijdstip precies dezelfde toetsen afgenomen. Aan het eind van elke toetsdag worden de antwoordformulieren verzameld en op de post gedaan. Het Cito controleert dit streng, want het is de bedoeling dat de toets landelijk op hetzelfde moment wordt gemaakt. Eerder dan de aanvang van de toets wordt de toets doorgaans niet geopend.

Herkansing

Dat betekent dat de afname nauw luistert. Een toets kan niet eenvoudig worden herkanst. Desondanks kan het zijn dat een leerling ziek is. Vaak wordt dan, in overleg met Cito, besloten om de toets – of een vervangende toets – op een later moment in te halen. Dit gebeurt in afzondering, bijvoorbeeld een kantoor of teamkamer, zodat de leerling in kwestie niet wordt afgeleid.

Telt een herkansing anders?

De herkansing van de Cito-toets wordt niet anders berekend dan de normale Cito-toets. Dat zou immers niet eerlijk zijn, want de leerling heeft net zoveel recht op een eerlijk advies dan andere leerlingen. Het kan wel zijn dat de uitslag van de herkansing pas later berekend wordt. Dat is afhankelijk van een aantal factoren:

 • welke toets wordt herkanst (de niveau-toets of de basistoets?);
 • hoelang er tussen de echte Cito en de herkansing zit;
 • eventuele andere bijzonderheden.

Geen herkansing

Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om de Cito-toets niet te herkansen. Scholen zijn hier over het algemeen vrij in beslissingen te nemen. Wat nu als uw kind als enige geen Cito-score heeft? In dat geval wordt er in eerste instantie gekeken naar het leerlingvolgsysteem en naar de werkhouding van de leerling. Ook de Entreetoets, die in groep 7 gemaakt is, weegt hierbij mee. Wanneer hierop een advies kan worden gebouwd waarmee zowel ouders als leerkrachten het eens zijn, kan ervoor gekozen worden om de Cito-toets niet te herkansen.

Samenvatting


Herkansen van de Cito-toets gebeurt vrij weinig en alleen in bijzondere gevallen. Het Cito controleert streng of alle toetsen op het juiste moment worden gemaakt. Het kan zijn dat scholen een herkansing toestaan, maar dan moet er wel rekening worden gehouden met een vertraging. Ook kan ervoor worden gekozen om de Cito-toets niet te herkansen en het schooladvies te baseren op andere gegevens, zoals het leerlingvolgsysteem, de Entreetoets en de werkhouding.

2 opmerkingen:

 1. Je bent goed de sjaak als je zoon in groep 7 een zware ziekte voor zijn kiezen krijgt, en bijna een heel schooljaar mist. Hij doet wel de entreetoets, haalt daar een havo advies (en dat zonder bijna het hela eschooljaar aanwezig te zijn geweest), maar wil naar het VWO. Wat te doen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. ...de leerling heeft net zoveel recht op een eerlijk advies dan andere leerlingen...

  Het moet zijn: net zoveel recht ALS andere leerlingen

  BeantwoordenVerwijderen