Hoe bereid ik mijn kind voor op de Cito-toets?

cito-toets voorbereidenDe meeste ouders willen, net als hun kind, dat de Cito-toets geen probleem wordt. Zij willen hun kind er dan ook goed op voorbereiden. In dit artikel aandacht voor een goede en uitgebreide voorbereiding op de Cito-toets. De in dit artikel besproken punten zijn adviezen. Uiteraard weet u zelf het beste wat bij u past en wat niet.

Til niet te zwaar aan de Cito-toets

Groep 8 is voor veel kinderen een zwaar jaar. Het is het laatste jaar van acht (vaak fijne) jaren op de basisschool met dezelfde leerlingen en vertrouwde leerkrachten. De Cito-toets is ieder jaar een stressmoment, want kinderen kunnen erg competitief zijn. Zij willen hoog scoren. Het valt leerkrachten in groep 8 dan ook al jaren op dat er na de Cito-toets een heel andere, vaak vrijere, sfeer heerst in groep 8. De stress is weg en de kinderen weten weer waar ze aan toe zijn. U kunt daar als ouder mee omgaan door niet te zwaar te tillen aan de Cito-toets.

Cito-toets oefenen

Er is veel discussie over of de Cito oefenen nu wel of niet zinvol is en of dit nu wel of niet kindvriendelijk is. Het is maar net hoe u het bekijkt. De Cito oefenen kan heel zinvol zijn, zeker gezien het vorige punt. Kinderen die de Cito oefenen worden doorgaans een stuk zekerder van hun zaak. Ze slapen daardoor beter en gaan niet met tegenzin naar school. Uiteindelijk weten zij wat er van hen wordt verwacht en maken zij de Cito-toets doorgaans een stuk beter.

Oefen met regelmaat

Thuis is het natuurlijk de bedoeling dat uw kind kan ontspannen. Oefen daarom wel met regelmaat, maar overvraag uw kind niet. Een half uur tot een uurtje per dag is meer dan genoeg. Voor het weekend geldt hetzelfde. Eén of twee taken zijn prima, maar sla hier niet in door. De kans bestaat dat uw kind dan alleen maar op gaat zien tegen de toets en zich er minder prettig bij voelt.

Oefen samen

Door de Cito-toets samen te oefenen kunt u uw kind optimaal helpen. U ontdekt zo wat er nog verbeterd en extra geoefend kan worden. Als u hier tijdig mee begint, zal dat zeker effect hebben. Samen de Cito-toets oefenen kan voor kinderen ook heel leuk zijn. Het is immers een momentje tussen u en uw kind. Wat dat betreft kunt u het oefenen ook als een gezellig spelletje zien.

Speel geen leerkracht

U bent ouder van uw kind en geen leerkracht. Het werkt over het algemeen niet als u de rol van leerkracht gaat spelen. Laat dat liever over aan de school.

Wanneer de Cito-toets oefenen?

De meeste ouders beginnen na de zomervakantie en vlak voor de herfstvakantie met het oefenen van de Cito-toets. Dat is een mooi moment, want het geeft tijd en vindt plaats voor de drukte van december. Ook geeft het de gelegenheid om opvallendheden nog eens aan te kaarten bij de leerkracht en te vragen om extra instructie.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten