Is de Cito-toets verplicht?

cito in groep 8In februari wordt door veel leerlingen in groep 8 de Cito-toets gemaakt. Zo’n 90% tot 95% van alle leerlingen in groep 8 maakt deze toets. Is de Cito-toets eigenlijk verplicht?

Toetsing voor voortgezet onderwijs

Het doel van de Cito-toets is bepalen welk vervolgonderwijs voor een kind het beste is. Dat wordt gedaan door een kind zo uitgebreid mogelijk te toetsen op de vereiste kerndoelen van het primair onderwijs. Er heerst nog veel onduidelijkheid over of de Cito-toets nu verplicht is. In principe is dat nog niet het geval. Toch wordt er vanuit de overheid wel meer geĆ«ist dat er een soort van ‘groep 8 examen’ wordt afgenomen dat voor alle kinderen gelijk is. En dat is de Cito-toets.

Waarom toetsen?

De Cito-toets wordt afgenomen om de overgang van de basisschool naar de middelbare school te versoepelen. Door Cito-score kunnen basisscholen makkelijker een advies voor het niveau vervolgonderwijs bepalen. Middelbare scholen schalen doorgaans in op deze adviezen. De Cito-toets is een onafhankelijk meetinstrument. Het kan ook ouders helpen die een hoger niveau wensen voor hun kind dan de basisschool adviseert. Als de Cito-toets uitwijst dat dit niveau er inderdaad in zit, kunnen middelbare scholen overtuigd worden een kind toch hoger te plaatsen.

Examen versus Cito-toets

De Cito-toets kan het beste vergeleken worden met een examen, maar dan een examen voor leerlingen van groep 8. In het voortgezet onderwijs wordt na vier, vijf of zes jaar (afhankelijk van het niveau) examen gedaan om het verdere niveau te bepalen en in het basisonderwijs is dit de Cito-toets, met hetzelfde doel: het bepalen van een vervolgniveau.

Geen Cito-toets maken

Wat gebeurt er als kinderen op school geen Cito-toets maken? In dat geval zal ofwel worden uitgeweken naar een soortgelijke toets, die dezelfde vaardigheden in kaart brengt. Maar het kan ook zijn dat die scholen, al dan niet in overleg met de Schoolinspectie, besluiten een advies uit te brengen op andere punten. Daarbij kan gedacht worden aan het leerlingvolgsysteem op de eigen school (dus de gemaakte methodetoetsen) en de werkhouding en het gedrag van de leerling. Dat advies wordt dan door de leerkracht gegeven en is toch vaak subjectief.

Samenvatting

De Cito-toets wordt op dit moment door veel scholen afgenomen. Over de verplichtheid ervan begint steeds meer zekerheid te ontstaan, nu de overheid wenst dat alle basisscholen verplicht een eindtoets afnemen. De kans dat dit de eindtoets van het Cito wordt is zeer groot. De Cito-score is van belang, want:

  • basisscholen baseren hun advies voor middelbaar onderwijs op de score;
  • middelbare scholen kunnen leerlingen makkelijker inschalen;
  • voor ouders kan een hogere Cito-score aanleiding zijn in gesprek te gaan met middelbare scholen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten