Hoe moet ik de uitslag van de Cito-toets lezen?

niveau cito-toets
Dan ineens is hij er. Een paar weken na de Cito-toets arriveert er een enveloppe met daarin een bepaald percentage. Hoe moet u die uitslag nu lezen? En welk niveau past er bij de uitslag in deze enveloppe?

Vakken en procenten

Het uitslagformulier kenmerkt zich door de genoemde vakken (vaardigheden) en de percentages die erachter staan. Over het algemeen geldt het volgende over het percentage van uw kind:
hoe hoger het percentage, hoe hoger uw kind gescoord heeft;
een percentage van 63% betekent dat 63% van de leerlingen in Nederland lager heeft gescoord dan uw kind en 37% hoger.

Standaardscore

Het belangrijkste op het uitslagformulier is de Standaardscore, welke rechts bovenin op het kaartje te zien is. Het getal bevindt zich tussen de 500 en de 550. De reden daarvoor stamt uit het verleden en heeft verder geen betekenis. In principe kan gesteld worden dat 500 hetzelfde is als 0% en 550 100%. Iedere stap tussen de 500 en de 550 weegt dus als percentage van 2%. Deze standaardscore is berekend vanuit de overige percentages. De standaardscore komt overeen met een van de niveaus op het voortgezet onderwijs.

Niveaus voortgezet onderwijs

In onderstaand overzicht is duidelijk te zien welk niveau vervolgonderwijs past bij een bepaalde score.

501 - 522: basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bbl)
522 - 527: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-bbl en vmbo-kbl)
524 - 528: kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kbl)
528 - 532: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (vmbo-kbl/ vmbo-tl)
530 - 535: gemengde/ theoretische leerweg (vmbo-tl)
533 - 536: gemengde en theoretische leerweg/havo-dakpanklas (vmbo-tl/ havo)
537 - 540: havo
540 - 545: havo/vwo-dakpanklas
545 - 550: vwo

Samenvatting


De uitslag van de Cito-toets bevindt zich tussen de 500 en de 550. Afhankelijk van de score kan een niveau worden bepaald voor het voortgezet onderwijs. Dit is schooladvies wordt door de basisschool mee gegeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten